Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

2003: Trombolys-behandling räddar liv vid blodpropp

År 2003 börjar en propplösande behandling, så kallad trombolys, att införas vid blodpropp i hjärnan. Behandlingen visar sig kraftigt minska risken för funktionsnedsättningar och död. Medicinen ges intravenöst, det vill säga som dropp i armen, under en timmes tid och det är viktigt att behandlingen ges inom de närmsta timmarna efter att personen insjuknat.

Trombolys ges i dag till omkring tolv procent av dem som söker akut vård för stroke i Sverige. De europeiska riktlinjerna för läkemedelsanvändning säger att trombolys inte bör ges till personer som får blodförtunnande medel, vilket bidrar till att så få får behandlingen. En ny studie som Hjärt-Lungfonden stöder visar att riskerna är överskattade och att fler skulle kunna klara sig undan svåra funktionsnedsättningar efter en stroke.

Fler kan få trombolys

Studien bygger på uppgifter från SITS-registret, med uppgifter om över 100 000 personer som behandlats för stroke och resultaten visar att personer som får stroke på grund av för svag effekt av blodförtunnande läkemedel inte får fler allvarliga biverkningar av propplösande behandling jämfört med andra strokepatienter.

Svenska läkare skulle med stöd av studien kunna börja ge propplösande medicin till fler som söker akut vård för stroke redan i dag. Om de europeiska läkemedelsriktlinjerna skulle ändras, kan läkare i fler europeiska länder följa efter.

Forskningen räddar liv

I framtiden kan ett enkelt blodprov på vårdcentralen avslöja om du är i riskzonen att få blodpropp eller stroke. Forskningsprojektet SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden, har som mål att hitta nya effektiva läkemedel och behandlingar för personer med hjärt-kärlsjukdomar. Inom projektet genomgår 30 000 personer noggranna läkarundersökningar och resultaten blir en världsunik kunskapsbank som kan användas för att spåra riskmarkörer och förebygga sjukdom.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng