Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

1994: Statiner sänker kolesterolet och minskar dödlighet

Kolesterolet är ett fettämne som är nödvändigt för kroppens celler samtidigt som en viss sorts kolesterol, det s.k. LDL, ligger bakom åderförfettning som leder till hjärtinfarkt, kärlkramp och stroke. Det är viktigt att kolesterolet håller sig på en bra nivå så att kroppen får vad den behöver, men att inget överskott fastnar i kärlväggarna. I mitten av 1970-talet kunde en japansk forskare visa att en viss sorts svamp sänkte kolesterolhalten i blodet och forskarna arbetade då med att framställa ämnet i form av ett läkemedel som fick namnet statiner. En epokgörande skandinavisk studie som genomfördes på 4444 personer med kärlkramp eller tidigare hjärtinfarkt visade att statinerna minskade dödligheten med 20-40 procent.

Forskningen räddar liv

Statinerna innebar en viktig milstolpe och den mycket viktiga 4S-studien ledde till en förändring i behandlingsmetoder av personer med höga halter av kolesterol. Forskningsprojektet SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden, har som mål att hitta nya effektiva läkemedel och behandlingar för personer med hjärt-kärlsjukdomar. 30 000 personer genomgår noggranna läkarundersökningar och resultaten blir en världsunik kunskapsbank för att spåra riskmarkörer och förebygga sjukdom.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng