Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

1987: Stenten öppnar upp förträngda blodkärl

Forskare i Frankrike, Schweiz och USA hittade i slutet av 1980-talet ett nytt sätt att hålla kranskärl som öppnats med ballongvidgning öppna och förhindra att nya förträngningar bildas. Tillsammans med ballongen förs ett rörformat metallnät upp i hjärtats kranskärl. När ballongen blåses upp vidgas kärlet och nätet expanderar. När luften blåses ur ballongen och katetern dras tillbaka stannar metallnätet kvar inuti kärlet.

Forskningen räddar liv

Idag får nästan 90 % av alla som genomgår ballongvidgning också en stent. Det minskar risken för nya förträngningar och det kan också förses med läkemedel. Dagens forskning om hjärtinfarkt är inriktad på att förbättra tekniken och utrustningen vid kateteringrepp. Man fokuserar också på metoder för att kunna hitta de patienter som ligger i riskzonen men ännu inte har fått en infarkt. Forskningsprojektet SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden, kommer kunna ge forskarna bättre verktyg för att förstå bakgrunden till vem som drabbas och varför. På så sätt kan man hitta nya sätt att behandla och förebygga att många drabbas.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng