Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

1982: Prostaglandiner gav svenska forskare Nobelpris

De två svenska biokemisterna Sune Bergström och Bengt Samuelsson studerade en grupp hormoner vid namn prostaglandiner och upptäckte bland att dessa hormoner kunde leda till inflammationer och bildning av blodproppar. Det visade sig också att acetylsalicylsyra hämmade effekten av hormonerna därför tog man fram ett lågdos-aspirin, ett blodförtunnande läkemedel, som minskade risken för blodproppar i hjärta och hjärna. Upptäckterna gav de båda svenskarna Nobelpriset 1982.

Forskningen räddar liv

Det lågdos-aspirin som används idag heter Trombyl och är standardbehandling efter hjärtinfarkt och blodpropp i hjärnan, men också vid kärlkramp och andra sjukdomar som ökar risken för blodpropp. Forskningsprojektet SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden, kommer kunna ge forskarna bättre verktyg för att förstå bakgrunden till vem som drabbas och varför. På så sätt kan man hitta nya effektiva läkemedel och behandlingar för personer med hjärt-kärlsjukdomar.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng