Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

1979: Ballongvidgning blev avgörande räddaren för många liv

1977 genomfördes världens första ballongvidgning (PCI) i Zürich av en tysk läkare som lyckades öppna ett tilltäppt kranskärl med hjälp av en liten ballong. Ballongen var fäst vid ett smalt rör som fördes upp till hjärtat från ljumsken. Genom att genomlysa patienten med röntgen kunde man avgöra när katetern var på plats och då blåsa upp ballongen. Kärlet vidgades då så att blodet kunde flöda igen. Två år senare, 1979, görs det första ingreppet i Sverige och får namnet PCI Percutan Coronar Intervention.

Forskningen räddar liv

Ballongvidgning medförde en dramatisk förbättrad möjlighet att rädda infarktpatienter och är idag förstahandsvalet vid behandling av akut hjärtinfarkt. Dagens forskning om hjärtinfarkt är inriktad på att förbättra tekniken och utrustningen vid kateteringrepp. Man fokuserar också på metoder för att kunna hitta de patienter som ligger i riskzonen men ännu inte har fått en infarkt. Forskningsprojektet SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden, kommer kunna ge forskarna bättre verktyg för att förstå bakgrunden till vem som drabbas och varför. På så sätt kan man hitta nya sätt att behandla och förebygga att många drabbas.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng