Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

1972: Inhalatorn lindrar astma och ger färre biverkningar

Innan möjligheten fanns för astmasjuka att inhalera kortison var alternativet att ta kortisonet i tablettform. Tabletterna var inte bra för patienterna utan gav allvarliga biverkningar såsom tillväxtproblem hos barn och påverkan på skelettet. Att inhalatorn kom var därför en viktig milstolpe i behandlingen. Kortisonet hamnade bara där det behövdes, i luftvägarna, och biverkningarna minskade.

Forskningen räddar liv

Forskarna lär sig mer och mer om olika riskfaktorer för astma, men för att får svar på exakt vad som orsakar astma för enskilda individer eller grupper krävs mer forskning som väger många olika delar. Dagens forskning om lungsjukdom handlar mycket om sjukdomen KOL där forskningen satsar på att förstå sambandet med andra sjukdomar. Forskningsprojektet SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden, kommer bland annat kunna ge svar på varför vissa drabbas värre av och varför andra får en mer godartad variant med ett långsamt förlopp.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng