Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

1962: Betablockerare lugnar hjärtat

Den skotske vetenskapsmannen James Black utvecklar i början av 1960-talet en substans som kallas propranolol som får hjärtat att jobba lugnare och mer effektivt. Propranolol räknas som det största genombrottet på hjärtområdet sedan man på 1700-talet upptäckte växten digitalis effekt på hjärtat. Betablockeraren minskar stresshormonernas påfrestningar på hjärtat vilket gör att pulsen och mängden blod som pumpas ut vid varje hjärtslag sänks. Det i sin tur gör att blodtrycket sänks och behandlingen innebar en revolution vid kärlkramp.

Forskningen räddar liv

Betablockerare var en viktig milstolpe och används idag vid hjärtproblem såsom kärlkramp, hjärtsvikt, förmaksflimmer och andra hjärtrytmrubbningar men också efter en hjärtinfarkt. Forskningsprojektet SCAPIS, som leds av Hjärt-Lungfonden, har som mål att hitta nya effektiva läkemedel och behandlingar för personer med hjärt-kärlsjukdomar.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng