Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

1954: Hjärt-lungmaskinen revolutionerar hjärtkirurgin

Den svenska professorn Clarence Crafoord var den andra personen i världen som lyckades utföra en hjärtoperation med en hjärt-lungmaskin. Maskinen innebar en revolution för hjärtkirurgin eftersom den gjorde det möjligt att koppla bort hjärta och lungor under en operation. Den första svenska hjärt-lungmaskinen byggdes av AGA och bestod av en pump som pumpade blodet från kroppen via en konstgjord lunga. I den konstgjorda lungan tillsätts syre till blodet som sen pumpas tillbaka till kroppen. Det betyder att patientens hjärta och lungor står stilla under operationen medan maskinen sköter jobbet med syresättningen.

Forskningen räddar liv

På senare år har man utvecklat små bärbara hjärt-lungmaskiner som möjliggör transport av svårt hjärt- eller lungsjuka patienter. Man har också förfinat tekniken så att hjärt-lungmaskinen kan vara inkopplad under längre tid. Dagens forskning inom thoraxkirurgin handlar om att minska komplikationer såsom blödning och hjärtsvikt, att förbättra klaffproteser och att utveckla implanterbara mekaniska pumpar som stöttar hjärtat. Forskningsprojektet SCAPIS som leds av Hjärt-Lungfonden har som mål att samla mer kunskaper om vilka patienter som gynnas mest av kirurgi.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng