Var med och skapa nästa stora genombrottStöd forskningen som räddar liv.

Hjärt-Lungfonden firade 110 års-jubileum under 2014. Redan 1904 startade kampen mot tuberkulos och sedan dess har forskningen hjälpt oss nå många viktiga milstolpar som gör skillnad för hjärt- och lungsjuka varje dag. Tack vare gåvor från svenska folket har forskningen räddat och förlängt tusentals liv. Den som drabbas av hjärtsjukdom idag lever i genomsnitt 12-15 år längre än för bara trettio år sedan. Nu siktar vi mot nästa stora genombrott...

Läs mer

1953: Sverige först med ultraljud av hjärtat

Världens första undersökning av ett hjärta med ultraljud genomfördes i Lund år 1953. Ursprungligen utvecklades ultraljudstekniken för att kunna upptäcka ubåtar under andra världskriget men den svenske hjärtläkaren Inge Edler såg möjligheten att kunna använda tekniken för att titta på hjärtan och tog hjälp av en tysk-svensk fysiker som hette Hellmuth Hertz. Tillsammans lyckades de undersöka en patient med den nya, helt smärtfria metoden som fick namnet ekokardiografi.

Forskningen räddar liv

Ultraljudsundersökning av hjärtat är tillsammans med EKG de två mest epokgörande metoderna för att ställa rätt diagnos vid misstänkt hjärtsjukdom. Tekniken har utvecklats och idag kan man med hjälp av hjärteko mäta blodflöden i hjärtat, studera hjärtklaffarna i 3D och se vävnadernas sammansättning. Idag fortsätter forskningen för att förfina tekniken ytterligare. Forskningsprojektet SCAPIS som leds av Hjärt-Lungfonden har som mål att hitta nya diagnostiska verktyg för att hitta de som är i riskzonen för att utveckla hjärt-kärlsjukdom.

Under resans gång har vi uppnått mycket. Forskningen har fram till idag räddat över 150 000 liv och sparat miljarder kronor åt samhället. Allt detta tack vare den forskning som svenska folket har gett sitt stöd till. Att vi är stolta över det som har varit betyder inte att vi är nöjda, vi blickar framåt.

Nästa milstolpe är mycket konkret och genombrottet kommer i närtid. Tack vare SCAPIS, en världsunik kunskapsbank som vi bygger upp på Sveriges sex universitetssjukhus, får forskarna ett unikt material att arbeta med.

Målet är att man med ett enkelt blodprov ska kunna se vem som kommer drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom. Med de kunskaperna kan man skräddarsy behandling så att riskpersonerna slipper att drabbas.

För att ta nästa steg behövs mer pengar till forskningen. Tiotusentals givare ger redan generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden och din gåva behövs också. Vi måste bli fler som ger till forskningen. Ge en jubileumsgåva och var med och skapa nästa stora genombrott. Tillsammans räddar vi liv!

Skicka länk till denna artikel

 (frivilligt) Skicka

Din länk har skickats!

Stäng