Presentation av styrelsen

Här hittar du mer information om de personer som ingår i Hjärt-Lungfondens styrelse.

Mari Andersson, ordförande

Bor: Centrala Stockholm
Yrke/Titel: Justitieråd
Arbetar på: Högsta förvaltningsdomstolen 
Utbildning: Jur. kand. 1977
Bakgrund och tidigare erfarenhet: Domarutbildning 1978-1985. Arbete i regeringskansliet 1986-2000. Skattekonsult 2000-2001. Ordinarie domare sedan 2001, bl.a. lagman och kammarrättspresident. Justitieråd sedan 2015. Styrelseordförande i Hjärt-Lungfonden sedan 2013.
Hjärtefråga: Forskning som handlar om att förebygga och behandla hjärtsjukdom är särskilt viktigt för mig. Både för att hjärtsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken för svenskar idag och för att min pappa gick bort efter en hjärtinfarkt. Även livsstilsfrågor är något som engagerar mig.

Ledamöter

Johan Assarsson

Bor: Kalmar
Yrke/Titel:
VD
Arbetar på: Inera AB
Utbildning: Fil kand 1986
Bakgrund och tidigare erfarenhet: Byrådirektör och avdelningsdirektör i staten 1987-1991, departementssekreterare 1992, strateg och förvaltningschef inom region Skåne 1992-2001, landstingsdirektör 2001-2004, regiondirektör 2004-2011, särskild utredare 2011-2013, vd i Inera sedan 2013, vd sedan januari 2016,  ledamot i Hjärt-Lungfonden sedan 2013.
Hjärtefråga: Jag är engagerad i samhällsfrågor i allmänhet och hälso- och sjukvårdsfrågor i synnerhet. Drivs av insikten att kunskap och engagemang inom dessa frågor, inte minst, inom hjärt och lungområdet gör stor skillnad.


Björn Lind

Bor: Stockholm
Yrke/titel: Kapitalförvaltare
Arbetar på: AMF Fonder
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm
Bakgrund och tidigare erfarenhet: I princip hela min karriär har jag arbetat med kapitalförvaltning hos bl a hos SEB, Nordea och AMF.
Hjärtefråga: sprida kunskap om ett sunt levnadssätt och på så sätt minska risker för hjärtsjukdomar men även andra sjukdomar.

 

Anna Nergårdh

Bor: Södermalm
Yrke/Titel: Regeringens särskilda utredare av samordnad utveckling för god och nära vård. 
Arbetar på: Regeringskansliet
Utbildning: Specialistläkare i kardiologi och internmedicin. Disputerad vid Karolinska institutet.Bakgrund och tidigare erfarenhet: Läkarutbildning vid KI 1989-1995, leg läkare 1996, specialist i kardiologi och internmedicin 2002, doktorsexamen i medicin 2006 vid KI, verksamhetschef kardiologi Södersjukhuset 2006-2010, chefläkare Södersjukhuset 2010-2013, chefläkare SLL 2013-2015, chefläkare och biträdande landstingsdirektör SLL 2015-, för närvarande tjänstledig för regeringsuppdrag. Styrelseledamot Hjärt-Lungfonden sedan 2010. 
Hjärtefråga: Att sträva mot bättre möjligheter att individualisera behandlingen vid hjärtsjukdom. Att genom forskning ta reda på vad som är bäst verksamt inte bara mot en sjukdom, utan för varje enskild patient är en hjärtefråga för mig. 


Sofie Redzematovic

Bor: Stockholm
Yrke/Titel: Lojalitetssamordnare
Arbetar på: Hjärt-Lungfonden sedan 2007
Utbildning: Filosofie kandidatexamen från högskolan i Skövde samt utbildningar på IHM och Berghs School of Communication 
Bakgrund och tidigare erfarenhet: Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med strategisk och taktisk marknadsföring. Är även språk- och beteendevetare.
Hjärtefråga: Jag brinner för relationsmarknadsföring i alla dess former och motiveras av utmaningen att beröra människor och möta dem på deras villkor. Jag vill göra forskarna till hjältar.


Helena Stålnert

Bor: Stockholm
Yrke: Kommunikationsrådgivare, Moderator. Styrelseuppdrag i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio, Sveriges Television, Utbildningsradion och Institutet för Mediestudier.
Arbetar på: Stålnert Kommunikation AB
Utbildning: Journalisthögskola
Bakgrund och tidigare erfarenhet: vice vd och kommunikationsdirektör på SSAB och Saab AB. Ansvarig utgivare för Aktuellt, SVT, programledare, utrikeskorrespondent m.m. Även flera år på Veckans Affärer och Svenska Dagbladet. 
Hjärtefråga: Vill bidra till fortsatt viktig forskning kring hur man förebygger, diagnosticerar och behandlar hjärt- och lungsjukdomar.


Maj-Charlotte Wallin

Yrke/titel: Civilekonom
Arbetar på: Olika styrelseuppdrag, förutom Hjärt Lungfonden, i styrelsen för Specialfastigheter och 4:e AP-fonden.
Utbildning: Civilekonom
Bakgrund: Arbetat inom bank-, försäkring- och fastighetsbranschen. Senast som VD för AFA Försäkring och dessförinnan som vVD på Alecta.
Hjärtefråga: Att öka kunskapen hos allmänheten om vad som orsakar hjärt- och lungproblem så att möjligheterna för var och en att förebygga detta blir stora.

Anders Westerberg

Bor: Lund
Yrke/titel: Direktör
Arbetar på: Affärskultur AB + styrelseuppdrag
Utbildning: Ekonom
Bakgrund: Slakteriförbundet, Johnson koncernen, Svenska Tändsticksbolaget, Eget företag, styrelseuppdrag – i huvudsak arbete med marknadsföring och företagsledning
Hjärtefråga: Efter att ha arbetat i näringslivet där målet är att tjäna pengar är jag  glad om jag kan hjälpa till med något som är så viktigt som hjärtforskning där målet i stället är att rädda så många liv som möjligt.  


Erika Winther

Bor: Stockholm
Yrke/Titel: Digital kommunikatör
Arbetar på: Hjärt-Lungfonden sedan 2013
Utbildning: Filosofie kandidatexamen från Stockholms universitet samt diplomutbildningar på Berghs School of Communication
Bakgrund och tidigare erfarenhet: Över tio års erfarenhet av att arbeta med kommunikation i digitala kanaler i både storföretag och mindre organisationer. 
Hjärtefråga: Att öka kunskaperna om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar och bidra till att Hjärt-Lungfonden ger forskningen så bra stöd som möjligt för att kunna minska lidandet för drabbade och anhöriga.