Hjärt-Lungfondens styrelse

Styrelsen ansvarar både för vår organisation och för förvaltningen av våra angelägenheter. Det är huvudmännen som utser Hjärt-Lungfondens styrelse.

Styrelsen utser Hjärt-Lungfondens generalsekreterare, som i sin tur ansvarar för och leder arbetet på kansliet. Thomas Rolén (bilden) är kammarrättspresident och vår styrelseordförande.

Ordförande

Thomas Rolén
Kammarrättspresident 

Hedersordförande

H.K.H. Prins Daniel

Ledamöter

Anders Westerberg (vice ordförande)
Direktör

Anna Nergårdh
Chefläkare, Södersjukhuset AB

Johan Assarsson

Maj-Charlotte Wallin
Verkställande direktör

Gunnar Olsson

Helena Stålnert

Skattmästare

Björn Lind

Ordinarie personalrepresentant

Sofie Redzematovic
Lojalitetsansvarig, Hjärt-Lungfonden

Suppleant

Ulrika Jakobsson
Projektledare, Hjärt-Lungfonden

Här hittar du mer information om styrelsens ledamöter.