Hjärt-Lungfondens styrelse

Styrelsen ansvarar både för vår organisation och för förvaltningen av våra angelägenheter. Det är huvudmännen som utser Hjärt-Lungfondens styrelse.

Styrelsen utser Hjärt-Lungfondens generalsekreterare, som i sin tur ansvarar för och leder arbetet på kansliet. Mari Andersson (bilden), lagman och chef för Förvaltningsrätten i Stockholm, är vår styrelseordförande.

Arbetsordning för styrelsen (pdf)

Ordförande

Mari Andersson
tf kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm

Hedersordförande

H.K.H. Prins Daniel

Ledamöter

Anders Westerberg (vice ordförande)
Direktör

Anna Nergårdh
Chefläkare, Södersjukhuset AB

Johan Assarsson

Maj-Charlotte Wallin
Verkställande direktör

Martin Nicklasson
Docent

Helena Stålnert

Skattmästare

Lars Lundquist
Före detta bankdirektör SEB

Personalrepresentant

Erika Winther
Digital kommunikatör, Hjärt-Lungfonden

Suppleant

Sofie Redzematovic
Lojalitetsansvarig, Hjärt-Lungfonden

Här hittar du mer information om Hjärt-Lungfondens styrelseledamöter.

Sidan senast uppdaterad 2016-08-16