Patrik vill tacka alla givare

När Patrik Malmström började på Hjärt-Lungfonden 2014 var det i första hand för att han ville arbeta på en ideell organisation. Hans engagemang kommer från hjärtat.

I dag märker Patrik Malmström hur kunskaperna om ett nytt område har förändrat hans sätt att se på livet.

– Hjärt-Lungfondens vision är att med hjälp av forskning ge människor fler friska år. Den visionen vill jag bidra till, både för mig själv och för min omgivning. Innan jag började här visste jag inte att sjukdomar i hjärta, kärl och lungor är de största folksjukdomarna. Ju mer jag lär mig, desto mer engagerad blir jag.

Personligt

Familj: Fru och två barn, åtta och tio år gamla

Bor: Villa i Knivsta, norr om Stockholm

Intressen: Skidåkning, klättring, löpning och då gärna i fjällen. ”Jag älskar berg och fjäll och känner en stor frihet när jag vistas i den naturen.”

Motto: Det som är värt att göras, är värt att göras väl.

 

Givarna är fantastiska

Utan Hjärt-Lungfondens givare blir det ingen forskning. Därför är det av yttersta vikt för fonden att kommunicera med alla givare på rätt sätt. Som lojalitetskoordinator är Patrik en viktig kugge i det arbetet.

– Hjärt-Lungfonden ska vara närvarande och tillgängliga för våra givare. Det kan till exempel innebära att vi hör av oss med rätt typ av information om våra olika forskningsprojekt. Jag gör bland annat analyser av tidigare insamlingskampanjer, för att följa upp vad givarna har tyckt om dem.

Patrik Malmström är utbildad inom marknadsföring och ekonomi, och skrattar lite åt sitt krokiga cv.

– Min pappa arbetade inom samma område och jag försökte länge undvika att bli ett ”äpplet faller inte långt från päronträdet…” Men när jag upptäckte hur spännande detta område är, så var det inget svårt val.

Patrik Malmström skickar en tacksamhetens tanke till en mycket viktig grupp.

– Givarnas generositet och engagemang är fantastiskt. Tack vare dem kan forskningen verkligen ge människor fler friska år.