Konkreta framsteg sporrar

Dan Olsson är IT-ansvarig på Hjärt-Lungfonden. Där har han, förutom IT-stöd till de anställda och ansvar för daglig drift, även huvudansvaret för två plattformar som är avgörande för fondens arbete med att samla in och dela ut pengar till forskning.

– Den ena plattformen gör det möjligt att på olika sätt, som postgiro, sms och swish, skänka pengar till fonden och för oss att kommunicera med givarna. Genom den andra plattformen, Forskningswebben, har forskare möjlighet att ansöka om forskningsanslag och få dem beviljade.

Fastnade direkt för den tydliga visionen

Dan Olsson kom till Hjärt-Lungfonden för sju år sedan som konsult med ansvar för att bygga just Forskningswebben. Han fastnade direkt för Hjärt-Lungfondens tydliga vision och när han senare fick erbjudande om anställning nappade han direkt.

– Det var ett för roligt erbjudande för att avstå! Hjärt-Lungfonden ligger verkligen i framkant när det gäller IT. Det är sporrande att ha många olika arbetsuppgifter och jag ser att utmaningarna inom IT-området bara blir fler och fler. Jag hoppas och tror att jag kommer att arbeta på Hjärt-Lungfonden i många år till.

Just organisationens nära anknytning till forskning listar Dan Olsson som en av drivkrafterna bakom sitt arbete.

– Att höra om alla konkreta framsteg som görs är verkligen jättehäftigt.

Varje dag säger sig Dan Olsson få nya kunskaper och insikter om hjärtlungsjukdomar.

– Det är både på gott och ont. Jag börjar närma mig 50 år – den åldern där riskerna ökar kraftigt om man inte alltid skött om sig på bästa sätt. Att ha så mycket kunskap är lite skrämmande, men samtidigt sporrar det mig till att ta ännu bättre hand om min hälsa.