Det är bättre att göra något än ingenting alls

Att kunna göra skillnad och att jobba för att ge människor mer tid att leva är det bästa med att jobba på Hjärt-Lungfonden anser Birgit Eriksson.

I sitt dagliga arbete ansvarar hon för att sprida information om hjärt-, kärl- och lungsjukdomar samt öka kunskapen kring forskningens betydelse.

- Det gör jag bland annat genom att ta fram medicinska skrifter och faktablad inom hjärt-kärl- och lungområdet. I varje skrift inom respektive sjukdomsområde beskriver vi orsakerna och behandlingarna samt ger en inblick i de utmaningar som forskarna står inför.

Utöver detta har hon tillsammans med kollegor tagit fram ett antal filmer inom olika sjukdoms- och forskningsområden som publicerats i fondens sociala medier.

- Nu under sommaren sker det tyvärr många drunkningsolyckor. Jag uppmanar alla läsare att titta på vår film om hjärtlungräddning ”Alla kan rädda liv”. Det är bättre att göra något än ingenting alls! Länk till filmen.

Under sina 19 år på Hjärt-Lungfonden så finns det en hel del minnen att välja mellan. För Birgits del så är det ett specifikt som sticker ut och det var när hon räddade livet på en ung kvinna i samband med ett event på Centralstationen i Stockholm sommaren 2017.

- Vi utförde blodtrycksmätningar på allmänheten. Högt blodtryck är en stor riskfaktor för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar. Det visade sig att Emily hade ett alldeles för högt blodtryck för sin ålder (jag mätte hennes blodtryck tre gånger och trots vila så låg hon väldigt högt i blodtryck). Jag hänvisade henne vänligt, men bestämt, att genast ta kontakt med sjukvården för ytterligare utredning och det visade sig att hon hade en tumör i buken. Några månader senare hörde hon av sig till oss via Facebook och tackade för att jag hade räddat hennes liv.

Birgit är en kvinna med många järn i elden och när hon inte jobbar så spelar hon gärna tennis ett par gånger i veckan. Hon tycker även om att promenera vilket hon gör så ofta hon kan. Semestern spenderar hon med familjen på Gotland sommartid där hon har sitt fritidsboende. Under vintern älskar hon att åka skidor i de svenska fjällen.