Bim samordnar SCAPIS

Är det möjligt att genomföra SCAPIS-studien? För fem år sedan fick Bim Boberg erbjudandet att utreda den frågan. Möjligheten kom vid rätt tidpunkt i hennes liv. Efter mer än tjugo år i läkemedelsbranschen hade hon börjat omvärdera vad som är viktigt i livet och ville göra en förändring.

– Att komma till Hjärt-Lungfonden var som natt och dag jämfört med det jag gjort tidigare. Men den omtänksamhet och professionalitet jag mötte här gjorde att det inte tog lång tid innan jag kände att fonden passar mig som hand i handske.

Hjärt-Lungfonden och SCAPIS

Hennes kunskap om och kontaktnät från läkemedelsbranschen kommer till stor nytta i arbetet som chef för Hjärt-Lungfondens forskningsavdelning och samordnare av SCAPIS. Hon leder arbetet med forskningsadministrationen, arbetar nära Forskningsrådets ledamöter och ansvarar för att insamlade medel fördelas till hjärt-lungforskningen.

Eftersom SCAPIS-projektet involverar alla universitetssjukhus i Sverige är det många viljor som möts i projektet. Bim Boberg har en nära relation med forskarna och är mån om att alla känner sig hörda.

Vinst för hjärt-, kärl- och lungforskningen

– Den största utmaningen är att få till nationell samverkan inom forskningen. Olikheter är det bästa som finns och om vi kan få människor att förstå hur deras kunskaper kompletterar varandra och få dem att samverka, blir det en större vinst för forskningen.

Hon är stolt över hur långt arbetet med SCAPIS har kommit.

– Jag är imponerad över hur vi tagit oss förbi de hinder vi stött på. Att se hur människor brinner för det här och inte ger upp gör att mitt engagemang växer för varje dag.