Alexandra Edvall

Alexandra Edvall på Hjärt-Lungfonden ser till att gåvorna går till rätt saker.

Personligt

  • Namn: Alexandra Edvall
  • Familj: Man och två döttrar, 8 och 10 år
  • Bor: Lägenhet i Björkhagen söder om Stockholm, samt ett lantställe på Värmdö
  • Motto: Behandla andra som du själv vill bli behandlad.

Varje krona räknas och det ansvaret har Alexandra Edvall på Hjärt-Lungfonden. Hon är internationell ekonom och arbetar som business controller på fonden. 

Alexandra Edvall arbetar med budgetar, prognoser och uppföljning av alla Hjärt-Lungfondens intäkter och kostnader. Hon stöttar också ledningsgruppen i olika beslut kring fondens ekonomi. Det är ett  betydelsefullt arbete.
– En viktig del i budgetarbetet är att se till att alla administrativa kostnader hålls nere, berättar hon.

Så mycket pengar som möjligt till forskningen

Enligt Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar alla så kallade 90-konton för insamling, får de administrativa kostnaderna, inklusive insamlingskostnaderna, vara högst 25 procent av en organisations totala intäkter. Det här följer Alexandra Edvall mycket noggrant.

– Vi ligger alltid under 20 procent. Jag tycker det är viktigt att vi hanterar givarnas pengar på bästa sätt. 

Gillar Hjärt-Lungfonden – ändamålen gör Alexandra stolt

Alexandra började arbeta på Hjärt-Lungfonden för tre år sedan. Innan dess jobbade hon på Röda Korset.

– När jag var färdig med min utbildning lockade inte den privata sektorn, däremot kunde den ideella sektorn vara ett alternativ. Jag gillar att Hjärt-Lungfonden är en mindre organisation med bra ändamål och är stolt över att arbeta här. Det är extra kul när jag kan vara med och träffa givarna. 

”Känns bra att vi ger pengar till forskning mot hjärt-kärlsjukdom”

Ett projekt som Alexandra Edvall hoppas mycket på är SCAPIS, Swedish CArdioPulmonary bioImage Study.

– Studien känns spännande. Att forskare ska bygga upp en kunskapsbank för att kunna förutsäga vem som riskerar att bli sjuk i hjärt-kärlsjukdom känns bra, inte minst med tanke på mina egna barn. Jag vill naturligtvis inte att de ska drabbas.

För ungefär fem år sedan gick Alexandras svärfar bort efter en hjärtinfarkt, 63 år gammal.

– Det var hemskt. Därför känns det bra att veta att vi ger pengar till forskning som ska motverka att sådant sker.

Sidan senast uppdaterad 2015-11-18