Daniel Edelsvärd

Daniel knyter ihop kampanjerna. – Jag har trivts här varje dag sedan jag började.

Daniel Edelsvärd nappade direkt när en vän rekommenderade en tjänst på Hjärt-Lungfonden. Redan när han ringde det första samtalet för att söka jobbet kändes det bra, och den känslan har hållit i sig under de tio år som gått sedan dess.

– Jag har trivts här varje dag sedan jag började.

Daniel började på Hjärt-Lungfondens Gåvoservice och hann även arbeta med andra insamlingsprojekt innan han gick vidare till sin nuvarande tjänst som projektledare.

– Vi är bra på att byta och få nya arbetsuppgifter. På så sätt känner man alltid att arbetet är utvecklande och att man inte gör samma sak varje dag.

Djärva mål 

Som projektledare ansvarar han bland annat för Hjärt-Lungfondens givarpanel och för kampanjerna Hjärtinfarkt och KOL. Dagarna fylls av datorarbete, möten och daglig kontakt med kollegor, givare och forskare som tar del av Hjärt-Lungfondens anslag. Hans roll är att hålla ihop alla delar av kampanjerna och att regelbundet utvärdera och utveckla dem så att mer pengar kan samlas in och delas ut till hjärt-lungforskningen.

– Vi sätter djärva mål för våra insamlingar och oftast når vi dem. Hjärt- Lungfonden delar ut mer pengar till forskningen för varje år som går, och det visar att vi verkligen lyckas med våra mål.

Det goda syftet med arbetet är allra mest påtagligt när han träffar givarna.

– Det är det mest givande med mitt arbete. Jag är väldigt tacksam för alla de som vill hjälpa till och bidra till forskningen. Utan alla generösa personer som är med och stödjer forskningen finns ingen anledning att bedriva vår verksamhet. Det är de som är Hjärt-Lungfonden!