Forskning

Bim Boberg  Chef forskning/projektledare SCAPIS 
bim.boberg@hjart-lungfonden.se
08-566 24 202, 0708-54 42 02

Amanda Andreasson - Projektansvarig SCAPIS/Forskning
amanda.andreasson@hjart-lungfonden.se
08-566 242 12

Martina Drevenius Forskningsadministratör
martina.drevenius@hjart-lungfonden.se
08-566 24 226

Karin  Ekelin – Forskningsadministratör 
karin.ekelin@hjart-lungfonden.se
08-566 242 24

Anette Jansson- Sakkunnig forskning
anette.jansson@hjart-lungfonden.se

Susanne Klofsten – Kommunikationsansvarig SCAPIS
susanne.klofsten@hjart-lungfonden.se
08-566 24 228

Maria Lundberg  Projektledare 
maria.lundberg@hjart-lungfonden.se

08-566 24 244

Joanna Tingström - Samordnare SCAPIS
joanna.tingstrom@hjart-lungfonden.se
08-566 24 242