Kallelse till Hjärt-Lungfondens huvudmannamöte 2019

Varmt välkomna till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte den 16 maj 2019 kl. 16.00. Mötet äger rum på Klara Strand Konferens, Klarabergsviadukten 90, Stockholm, Sal Sankta Clara.

Efter mötet håller Anna Smed-Sörensen en föreläsning om Sarkoidos – Immunologiska studier för att särskilja patienter som tillfrisknar från de som blir kroniskt sjuka.

Anna Smed-Sörensen är docent och forskargruppsledare vid enheten för immunologi och allergi, institutionen för medicin i Solna. Anna Smed-Sörensen håller en föreläsning om att Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som drabbar lungorna men även andra organ. Syftet med vår forskning är att hitta immunologiska markörer eller mönster för att kunna förutsäga vilka patienter som kommer att bli svårt sjuka och därmed möjliggöra tidig och mer effektiv behandling.

Efter föreläsningen är du hjärtligt välkommen till vår traditionsenliga middag som beräknas börja klockan 18.00 i salongerna på Klara Strand Konferens.

Om man vet med sig att man har bytt mail adress så vore vi mycket tacksamma om ni kunde maila dessa uppgifter till margareta.oberg@hjart-lungfonden.se

Meddela gärna om du tänker deltaga både på mötet och middagen till Margareta Öberg.

Anmäl dig senast den 2 maj till Margareta Öberg via e-post eller telefon:
margareta.oberg@hjart-lungfonden.se
08-566 24 201

Med vänliga hälsningar   
Kristina Sparreljung
Generalsekreterare