Hjärt-Lungfondens organisation

Hjärt-Lungfonden är en ideell förening med cirka 2 000 medlemmar. Medlemmarna utser 50 huvudmän som i sin tur tillsätter styrelsen. Generalsekreteraren leder Hjärt-Lungfondens arbete.

Hjärt-Lungfondens styrelse

Styrelsens uppgift är bland annat att ge i uppdrag till generalsekreteraren att ansvara för kansliets arbete.

Läs mer om Hjärt-Lungfondens styrelse

Hjärt-Lungfondens forskningsråd

I Hjärt-Lungfondens forskningsråd sitter 23 forskare som föreslår för styrelsen hur forskningsanslagen ska fördelas.

Hjärt-Lungfondens kansli

På Hjärt-Lungfondens kansli i Stockholm arbetar ca 40 personer. 

Läs mer och hitta kontaktuppgifter till kansliet här.

Hjärt-Lungfondens medlemmar

Hjärt-Lungfonden är en ideell förening som har cirka 2 000 medlemmar. Varje år hålls ett medlemsmöte då medlemmarna utser 50 huvudmän, som i sin tur utser styrelsen. 

Läs mer om Hjärt-Lungfondens medlemmar.

Hjärt-Lungfondens huvudmän

Hjärt-Lungfondens medlemmar väljer 50 huvudmän för en mandatperiod på fem år med möjlighet till omval. Huvudmännen utser i sin tur Hjärt-Lungfondens styrelse. 

Läs mer om huvudmän

Verksamhetsberättelse, stadgar och effektrapporten

Verksamhetsberättelser
Våra stadgar 
Hjärt-Lungfondens effektrapport: Effektrapporten 2019