Vi minns

Hjärt-Lungfonden firar 110 år under 2014 och vill i samband med jubileet samla historier och material kopplat till forskningen och de sjukdomar som vi arbetar med. Vi efterlyser bilder och minnen - både ljusa och mörka.

Berätta din historia

Har du foton, tidningsurklipp eller annat intressant material som visar hur vården eller forskningen såg ut förr? Eller har du en berättelse kopplad till våra sjukdomar att dela med dig av? Kanske har du själv eller en släkting drabbats av hjärt-kärlsjukdom? Hur gick det till och vad hände sen? Vi är nyfikna på era berättelser!

Skicka ditt bidrag

Du kan skicka ditt bidrag till oss via post eller mejl. Glöm inte att ange dina kontaktuppgifter. 

Mejla till: viminns@hjart-lungfonden.se

eller skriv ner ditt minne och posta till:
”Vi minns”
Hjärt-Lungfonden
Box 5413
114 84 Stockholm

De minnen vi får in kommer med personernas godkännande att användas på olika sätt i vår kommunikation under jubileumsåret 2014 t.ex. på vår hemsida eller i vår tidning.