Hjärt-Lungfonden firar 110 år

I år, 2014, firar Hjärt-Lungfonden 110-årsjubileum. Vår generalsekreterare Staffan Josephsson ser tillbaka på en historia full av viktiga genombrott.

År 1904, året då Hjärt-Lungfonden bildades, var en helt annan tid. Då var lungsoten, tuberkulosen, en stor skräck i Sverige och tusentals dog i sjukdomen varje år.

-Jag tänker på den tiden och på mina företrädare, som tog initiativet till Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. De hade en vision, att utrota tuberkulosen som folksjukdom, men de hade inte den blekaste aning om hur mycket den visionen skulle betyda så långt fram i tiden som 2014, säger Staffan Josephsson.

Tuberkulosen slutade vara det stora dödshotet i Sverige. Idag har vi andra hot att kämpa mot.

Visioner och mål för framtiden

I dag är vår vision att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna, som är skördar flest liv i Sverige idag. Vi är på god väg, mycket tack vare den otroligt framgångsrika forskningen. Vi gläds åt alla fantastiska upptäckter som har gjorts genom åren och som idag räddar många tusen liv.

-Jag talar om vaccin mot tuberkulos, om hjärtlungmaskinen, pacemakern, möjligheten att transplantera både hjärtan och lungor, om ballongvidgningar och stent och om en rad läkemedel som gör livet lättare för alla drabbade. Nu blickar vi framåt mot kommande genombrott. Välkommen med på resan!