Forskning i fokus mot nya folksjukdomar

Med läkemedel som kunde bota tuberkulos och med införandet av Calmettevaccinationer fick vi tillslut effektiva vapen mot tuberkulosen. Hjärt-Lungfonden ändrade därför sin verksamhet till att inriktas mer på att ge ekonomiskt stöd till forskning.

På 1950-talet breddade Hjärt-Lungfonden sitt engagemang till att omfatta också andra sjukdomsgrupper. Det markerades med ett namnbyte till Svenska Nationalföreningen mot tuberkulos och andra folksjukdomar. 1960 bytte vi namn igen, till Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar. Hjärt- och lungsjukdomar är de stora folksjukdomarna i Sverige idag. Långt över en miljon människor är drabbade.