Vår programförklaring

Hjärt-Lungfondens vision är att ingen människa ska behöva dö i förtid av sjukdom i hjärta, kärl eller lungor.

Idag dör fler människor av hjärt-kärlsjukdom än av något annat. Miljoner människor drabbas, lider och dör av sjukdom i hjärta, kärl och lungor. Unga, gamla. Alla kan drabbas. Men ingen ska behöva dö i förtid. Och ingen ska bli lämnad ensam med saknaden efter en mamma, en pappa, ett barn eller en partner.

Det är den drömmen vi på Hjärt-Lungfonden kämpar för varje dag. Många av oss tar det personligt. Eftersom vi har sett våra nära och kära dö för tidigt. Men det finns hopp.

Tack vare gåvor från svenska folket har vi bidragit till forskning som bland annat förlängt livslängden med 12 extra år för den som drabbas av hjärtinfarkt och stöttat banbrytande genombrott som pacemakern. Det är vårt forskningsråd som skickligt väljer ut de viktigaste forskningsprojekten. 

Men även om vi gjort framsteg, så är detta fortfarande det vanligaste sättet att dö. Så gå med i kampen du också. Var med och bygg forskningen som gör att fler överlever. Att fler får mer tid att leva.