Användning av cookies

För att förbättra och förenkla för dig som besöker vår webbplats använder vi cookies. En cookie är en textfil som sparas i din dator när du besöker en webbplats. Vill du inte använda dig av cookies kan du stänga av funktionen via säkerhetsinställningarna i din webbläsare eller ställa in så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator.

Det finns två typer av cookies

Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används exempelvis vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. 
Den andra typen kallas sessionscookie. Den lagras tillfälligt i datorns minne under den tid du surfar på en sida och håller reda på sådant som vilket språk du har valt. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.  

Följande cookies används på vår webbplats

ASP.NET SessionID är en sessionscookie som krävs för att webbplatsen ska fungera och sätts automatiskt av Hjärt-Lungfonden. Den skapar en identitetskod som håller reda på besökaren så att dina val på webbplatsen följer med under hela besöket. Cookien försvinner när webbläsaren stängs.
ExternalID och hlf_identity är cookies som används för att kunna hålla information om dig som webbbesökare mellan besök. Dessa cookies sparas till du rensar cookies i webbläsaren. hlf_session är en cookie som används tillsammans med hlf_identity för att särskilja olika webbläsarsessioner från varandra. Cookien försvinner när webbläsaren stängs

Analysverktyg för webbstatistik

Hjärt-Lungfonden använder Google Analytics från Google som analysverktyg. Google Analytics använder följande cookies för att få en bild av hur besökare använder webbplatsen:

_utmb avgör längden av och antalet sidvisningar på webbplatsen. Cookien sparas i 30 minuter efter att den skapades eller senast uppdaterades

_utmz håller reda på hur besökaren hittade till webbplatsen och sparas i sex månader

_utma identifierar unika besökare och sparas i två år

_utmc har tidigare används tillsammans med _utmb av för att avgöra längden av ett besök på webbplatsen, i den senaste versionen av Google Analytics fyller den inte längre något syfte

Informationen som genereras av dessa (inklusive IP-adresser) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google. Denna information används i syfte att utvärdera besöksstatistik. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Google Analytics anonymiserar den information som skickas till Google.

Hotjar webbanalystjänst
Tjänsten kan registrera dina klick, musrörelser och hur du skrollar på webbplatsen. Hotjar samlar även in information om besökta sidor, varifrån du surfar och med vilken enhet samt operativsystem och webbläsare. Hotjar samlar inte in personligt identifierbar information (PII).

Nej till webbstatistik?

Om du inte vill att dina besök på hjart-lungfonden.se ska visas i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Opera. Tillägget hämtar du från Google (informationen är på engelska).

Youtube-filmer

På Hjärt-Lungfondens webbplats visas filmer från Hjärt-Lungfondens Youtube-kanal. Filmerna visas med Youtubes filmspelare och när de spelas upp används cookies av youtube.com. Cookien Visitor_INFO1_LIVE sparas i åtta månader; use-hitbox och PREF försvinner när webbläsaren stängs. Läs mer i Googles sekretesspolicy

Addthis - dela och tipsa andra

På många av våra sidor finns Addthis, en funktion för att bland annat via sociala medier dela sidor och tipsa andra om information på hjart-lungfonden.se. Funktionen, som tillhandahålls av en tredje part (addthis.com), sparar flera cookies på din dator.
Integritetspolicy på delafunktionens (AddThis) webbplats, på engelska

Mer information

Mer information om cookies och elektronisk kommunikation hittar du på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Hjärt-Lungfonden värnar om den personliga integriteten

Alla Hjärt-Lungfondens givare ska känna sig trygga när de anförtror Hjärt-Lungfonden sina personuppgifter. 

Hjärt-Lungfonden behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Information om för vilka ändamål Hjärt-Lungfonden behandlar personuppgifter finns beskrivet under nedan under rubriken "När samlar Hjärt-Lungfonden in dina personuppgifter?"

En viktig anledning till att hantera våra givares personuppgifter är för att bygga på den relation vi skapat med våra givare. Har givaren specifika önskemål vill Hjärt-Lungfonden hantera dessa på givarens villkor.

När samlar Hjärt-Lungfonden in dina personuppgifter?

 • När du ger en gåva till Hjärt-Lungfonden via gåvoservice (Telefon: 0200-88 24 00) på telefon
 • När du ger en gåva till Hjärt-Lungfonden via gåvoservice (E-post: gava@hjart-lungfonden.se) med e-post
 • När du ger en gåva till Hjärt-Lungfonden via vår hemsida www.hjart-lungfonden.se
 • När du startar en [egen insamling] på http://egeninsamling.hjart-lungfonden.se
 • När du ger en gåva till ”någons insamling” skapad på egeninsamling.hjart-lungfonden.se
 • När du ger en gåva till en minnesfond på Hjärt-Lungfondens hemsida https://www.hjart-lungfonden.se/minnesfond  
 • När du ger en gåva till Hjärt-Lungfonden via SMS
 • När du ger en gåva till Hjärt-Lungfonden via Swish
 • När du ger en gåva till Hjärt-Lungfonden genom bankinsättning
 • När du ansöker om en forskningsanslag från Hjärt-Lungfondens forskningswebb https://www3.hjart-lungfonden.se/
 • När du vill prenumerera på nyhetsbrev eller beställa material från Hjärt-Lungfonden

Personuppgiftsansvarig

Hjärt-Lungfonden, organisationsnummer 802006-0763, Box 5413 (Biblioteksgatan 29), 114 84 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsombud

Hjärt-Lungfonden har utsett ett så kallat personuppgiftsombud som har till uppgift att se till att Hjärt-Lungfondens behandling av personuppgifter är korrekt och förenlig med gällande regler:

Personuppgiftsombud: Dan Olsson
E-post: dan.olsson@hjart-lungfonden.se
Tel +46708544223

Information om dig, som Hjärt-Lungfonden kan samla in

De personuppgifter, som vi framförallt samlar in om dig är:

 • För- och efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Personnummer

Vad använder vi uppgifterna till?

När du ger en gåva, startar en insamling, beställer material, söker forskningsanslag, eller tecknar dig för nyhetsbrev via någon av våra kanaler kommer vi att registrera dina personuppgifter i vår databas. De personuppgifter som du lämnar använder vi för att administrera beställda tjänster och produkter och för att föra egen statistik. Uppgifterna kan också komma att användas för informations- och marknadsföringsändamål, uppföljning och utveckling av Hjärt-Lungfondens verksamhet, för att i marknadsföringssyfte analysera de köp du gör och de gåvor du ger.

Ansökningar om forskningsanslag lägger vi delvis ut på någon av våra webbplatser. Även berättelser från drabbade eller anhöriga kan publiceras på vår webbplats eller i kundmaterial.

Vem lämnar vi ut uppgifterna till?

Hjärt-Lungfonden kommer inte att sälja eller på något sätt dela de personuppgifter som samlats in. Hjärt-Lungfonden rapporterar däremot uppgifter om gåvor skatteverket i de fall där gåvogivaren kan få skattereduktion.

Hjärt-Lungfonden kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Hjärt-Lungfondens räkning, exempelvis IT-leverantörer och samarbetspartners. Det är dock alltid Hjärt-Lungfonden som ansvarar för behandlingen av uppgifterna. De samarbetspartners, som tar del av Hjärt-Lungfondens register skriver under att alla uppgifter hanteras enligt personsuppgiftslagen. Ett Personuppgiftsbiträdesavtal upprättas och journalförs av Hjärt-Lungfondens personuppgiftsombud.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter kommer inte att lagras i något land utanför EU/EES.

Utdrag ur register

Den registerförde har rätt att efter begäran en gång per år kostnadsfritt få reda på om kundens personuppgifter behandlas av Hjärt-Lungfonden. Om behandling sker, ska kunden efter sådan begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilket eller vilka ändamål behandlingen sker. Den registerförde kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de är felaktiga eller ofullständiga. Den registerförde som har frågor om Hjärt-Lungfondens hantering av personuppgifter kan kontakta Hjärt-Lungfondens IT-avdelning.

Säkerhet

Hjärt-Lungfonden har vidtagit alla nödvändiga åtgärder som krävs, för att skydda dina personuppgifter. Endast behörig personal kan med hjälp av en säker inloggning få åtkomst till dina uppgifter. Vidare har alla anställda och annan personal knuten till Hjärt-Lungfonden verksamhet undertecknat ett sekretessavtal. Där den undertecknade förbinder sig att hantera all Hjärt-Lungfondens information med största sekretess