Vilka är förutsättningarna?

Detta är några av förutsättningarna för att få skattereduktion:

  • Gåvomottagaren måste vara godkänd av Skatteverket innan gåvan lämnas. Givaren är skyldig att kontrollera det vid varje gåvotillfälle.
  • Givaren måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle (så kallat gåvotillfälle).
  • Givaren måste skänka minst 2 000 kronor under året (detta gäller även gåvor under 2019). Det kan vara gåvor till en eller flera godkända gåvomottagare.
  • Gåvan måste vara en penninggåva som är avsedd att främja social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning.
  • Medlemskap räknas inte.