Vi är flera som gått ihop och skänkt gåvor, men en person i gruppen gjorde själva överföringen. Kan Hjärt-Lungfonden hjälpa oss och separera gåvorna och registrera på var och en av oss?

Nej. Skattereduktionen är personlig, precis som din inkomstdeklaration. Det är den person som är avsändare för gåvan som kommer att tillgodoräkna sig skattereduktionen. Hjärt-Lungfonden redovisar till Skatteverket vilka personer som gett gåvor under året, hur många och vilka belopp. Vi registrerar gåvorna precis såsom de skänks. Om ni är en grupp som skänker är vår rekommendation att ni kommer överens om hur ni ska skänka gåvorna. Vill ni var och en kunna tillgodoräkna er del av gåvan i skattereduktionen, skänk då var för sig. Se alltid till att ni skänker minst 200 kr/tillfälle och person.