Vem bestämmer om det ska finnas skattereduktion för gåvor?

Skattereduktion för gåvor är en skattelag, och lagar beslutas av riksdagen. Det är oftast regeringen som lämnar förslag till nya lagar. Ett lagförslag kan också komma från en eller flera riksdagsledamöter. Så det politiska läget i Sverige påverkar vilka skatteregler som ändras och tas bort.

Utöver lagstiftning påverkar också riksdagens beslut om statens utgifter och inkomster (statens budget) hur skatter och skattereduktioner utformas.