Vad måste jag göra för att få skattereduktion för gåvor?

Du behöver ge minst 200 kr per tillfälle, och totalt minst 200 kronor per år. Förutom att ge gåvor enligt dessa beloppsnivåer behöver du uppge dina personuppgifter, helst personnummer, i samband med att du ger dina gåvor. Vidare behöver du se till att du ger dina gåvor till de organisationer som Skatteverket godkänt. Det krävs att du betalar skatt för alla dina inkomster i Sverige och att du är över 18 år.