Vad måste jag göra för att få maximal skattereduktion?

Du behöver ge 200 kr/tillfälle och totalt 6000 kr under ett år. Avdraget är på 25 procent av gåvobeloppet och maxbeloppet som man kan göra avdrag för är 6 000 kronor. 25 procent avdrag på 6 000 skulle alltså ge ett avdrag på 1 500 kronor. Förutom att ge gåvor enligt dessa beloppsnivåer behöver du uppge dina personuppgifter, helst personnummer, i samband med att du ger dina gåvor. Vidare behöver du se till att du ger dina gåvor till de organisationer som Skatteverket godkänt.