Vad innebär skattereduktion?

Från och med den 1 juli 2019 kan givare återigen få upp till 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor som de har gett till godkända gåvomottagare. För att kunna få skattereduktionen ska vissa förutsättningar vara uppfyllda.