Om jag ger mer än 6000 kr, får jag större skattereduktion då?

Nej. Oavsett hur mycket du skänker, är den maximala skattereduktionen 1500 kr, vilket motsvarar 25 % av 6000 kr. Men ju större gåvor du ger, desto mer forskning kan Hjärt-Lungfonden finansiera.