Kan företag få skattereduktion för gåvor till Hjärt-Lungfonden?

Nej. Denna rätt till reduktion gäller endast privatpersoner.