Kan Hjärt-Lungfonden hjälpa oss att slå ihop gåvorna och registrera på en person?

Nej. Skattereduktionen är personlig, precis som din inkomstdeklaration. Det är den person som är avsändare för gåvan som kommer att tillgodoräkna sig skattereduktionen. Hjärt-Lungfonden redovisar till Skatteverket vilka personer som gett gåvor under året, hur många och vilka belopp. Vi registrerar gåvorna precis såsom de skänks. Om ni är ett par som skänker är vår rekommendation att ni kommer överens om vem som ska skänka gåvorna.