Jag vill inte ha skattereduktion för de gåvor jag skänker. Hur tar jag bort det om det läggs in automatisk på min deklaration?

Under Övriga upplysningar i din inkomstdeklaration kan du begära att ta bort redan förifyllt underlag om du inte önskar skattereduktion för de gåvor som du har lämnat.