Hur mycket pengar kan jag som givare spara?

Givaren kan få 25 % av beloppen man skänkt, dock max 1 500 kronor i skattereduktion för gåvor skänkta till ideella organisationer.

Räkneexempel: Om du ger 6000 kr, och får tillbaka 1 500 kronor i skattereduktion, har du i slutändan bara avvarat 4 500 kronor, medan forskningen har fått ett tillskott på 6000 kronor.