Hur länge har skattereduktion för gåvor funnits?

Denna skattereduktion infördes för första gången med start 2012, och togs bort 31 december 2015. Sommaren 2019 fattade Sveriges Riksdag beslut om att återinföra skattereduktion för gåvor igen. Hjärt-Lungfonden har ansökt om att bli godkänd gåvomottagare med start vid årsskiftet 2019/2020. Vi kommer att finnas med i Skatteverkets lista över godkända gåvomottagare fr.o.m. den 1 januari 2020.