Från och med när kan jag få reduktion för gåvor till Hjärt-Lungfonden?

Sommaren 2019 fattade Sveriges Riksdag beslut om att återinföra skattereduktion för gåvor. Hjärt-Lungfonden har ansökt om att bli godkänd gåvomottagare med start vid årsskiftet 2019/2020. Vi kommer att finnas med i Skatteverkets lista över godkända gåvomottagare fr.o.m. den 1 januari 2020. Gåvor du skänker efter den 1 januari kommer räknas med i skattereduktionen för 2020.