Är alla typer av gåvor godkända för skattereduktion?

Nej. Lagen gäller endast penninggåvor, inte medlemskap, aktier, föremål eller liknande. Inte heller produkter du köper i vår gåvoshop räknas med. De typer av gåvor som räknas för skattereduktion är: enstaka gåvor, minnesgåvor, gratulationsgåvor, månadsgåvor, gåvor till Egen insamling/Minnesfond om det görs på Hjärt-Lungfondens plattform (ej Facebook).