Hur vanligt är det med hjärt-kärlsjukdom?

Cirka 1,8 miljoner människor i Sverige är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Det är också den vanligaste dödsorsaken i vårt land (37%) . Sjukdom i hjärta och kärl är den vanligaste dödsorsaken även i resten av världen. Varje år dör mer än 17 miljoner människor av sjukdomar i hjärta och kärl i världen. Totalt står hjärt-kärlsjukdomarna för 29 procent av alla dödsfall.