Finns det något samband mellan hjärt- och lungsjukdom?

Ja, till exempel har det visat sig att KOL-patienter oftare får hjärt-kärlsjukdom än andra. Forskare arbetar för att lära sig mer om sambanden.