Vem bekostar verksamheten?

Hjärt-Lungfondens verksamhet är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Vi har inga statliga bidrag.

Sidan senast uppdaterad 2014-06-11