Varför jobbar ni med både hjärta och lungor?

Vår historia började med kampen mot folksjukdomen tuberkulos i början av 1900-talet. Vi stödjer fortfarande tuberkulosforskning och även forskning kring andra lungsjukdomar som KOL. Idag stödjer vi också forskning kring vår tids stora folksjukdom, hjärtsjukdom. 1960 bytte vi namn från Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos till Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar (Hjärtfonden). 1987 tillkom namnet Hjärt-Lungfonden.