Varför gör ni reklam?

Det är viktigt för oss på Hjärt-Lungfonden att nå ut med våra budskap, att berätta hur allvarliga hjärt- och lungsjukdomarna är och vilken nytta forskningen kan göra. Vi gör det på många sätt, bland annat genom marknadsföring i brev, annonser och reklamfilmer. Det är ett nödvändigt sätt för oss att nå fler givare.