Vad är det för skillnad mellan Hjärt-Lungfonden och Hjärt- och Riksförbundet HjärtLung?

Vi är olika organisationer, men samarbetar i gemensamma frågor, bland annat när det gäller opinionsbildning. Hjärt-Lungfondens huvuduppgift är att stödja svensk forskning kring hjärt-och lungsjukdom. Riksförbundet HjärtLung är en patientorganisation som bland annat arbetar för bättre rehabilitering.