Samarbetar ni med företag?

Ja, Hjärt-Lungfonden har många samarbeten med företag som vill stödja den livsviktiga forskningen. Kontakta gärna våra medarbetare på företagssamarbeten om du vill veta mer, telefon 08-566 24 218.