När bildades Hjärt-Lungfonden?

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 under namnet Svenska Nationalföreningen mot Tuberkulos. Tuberkulos, tbc, var den tidens stora folksjukdom. Var tredje svensk fick tbc och över 50 procent av barnen i fattigfamiljerna dog i tidig ålder. Hjärt-Lungfonden var den organisation som ledde kampen mot sjukdomen och som var med och besegrade tbc som folksjukdom i Sverige.