Vad gör Hjärt-Lungfonden?

Hjärt-Lungfonden bekämpar vår tids stora folksjukdomar, hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Vi vill med forskningens hjälp rädda liv och ge människor fler friska år.