Vilka ingår i Forskningsrådet?

Hjärt-Lungfondens Forskningsråd består av landets ledande forskare inom hjärt- och lungområdet. Kärnan i rådet utses av Hjärt-Lungfondens styrelse. Övriga ledamöter utses på förslag från landets medicinska fakulteter. Samtliga personer i Forskningsrådet har lång erfarenhet av medicinsk forskning och är välkända personer i forskarsamhället.