Hur många arbetar på Hjärt-Lungfonden?

Vi är cirka 35 personer som arbetar på kontoret i Stockholm. Vi har inga lokala kontor eller föreningar.